Larm 2017

Larm 116 17-12-09 kl 21:33
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Roland Eriksson

Larm 115 17-12-08 kl 13:00
Stort Larm
Träd över kraftledning, Nederby
Befäl Roland Eriksson

Larm 114 17-12-07 kl 02:15
Stort Larm
Soteld
Befäl Roland Eriksson

Larm 113 17-12-06 kl 00:01
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Roland Eriksson

Larm 112 17-12-01 kl 01:03
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 111 17-11-30 kl 01:03
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 110 17-11-29 kl 01:32
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 109 17-11-27 kl 13:24
Total Larm
Brand i Villa, Norrvägen
Befäl Jens Axelsson

Larm 108 17-11-14 kl 08:09
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Roland Eriksson

Larm 107 17-11-13 kl 20:05
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Roland Eriksson

Larm 106 17-11-11 kl 12:53
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 105 17-11-10 kl 19:05
Stort Larm
Trafikolycka-singel, personbil, Käglan 
Befäl Jens Axelsson

Larm 104 17-11-10 kl 08:10
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 103 17-11-10 kl 02:05
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 102 17-11-08 kl 13:25
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 101 17-10-27 kl 16:32
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Andreas Wettersand

Larm 100 17-10-24 kl 17:34
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Roland Eriksson

Larm 99 17-10-17 kl 09:07
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 98 17-10-13 kl 14:14
Stort Larm
Trafikolycka AVBLÅST
Befäl Björn Larsson

Larm 97 17-10-10 kl 13:14
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 96 17-10-09 kl 18:50
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 95 17-10-05 kl 13:20
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Roland Eriksson

Larm 94 17-10-05 kl 08:46
Stort Larm
Trafikolycka Lv249 mot Frövi 
Befäl Roland Eriksson

Larm 93 17-10-02 kl 12:39
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Roland Eriksson

Larm 92 17-09-29 kl 09:30
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 91 17-09-22 kl 14:17
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 90 17-09-22 kl 14:17
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 89 17-09-17 kl 08:34
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 88 17-09-15 kl 19:34
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 87 17-09-07 kl 13:00
Stort Larm
Automatiskt Brandlarm
Oppboga Bruk
Befäl Andreas Wettersand

Larm 86 17-09-06 kl 23:00
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Andreas Wettersand

Larm 85 17-09-01 kl 03:37
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm
 84 17-08-30 kl 17:56
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 83 17-08-30 kl 02:08
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 82 17-08-29 kl 12:14
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 81 17-08-23 kl 02:18
Totallarm
Brand i byggnad - Fellingsbro, Brand i spannmålstork
Befäl Ingemar Linder

Larm 80 17-08-22 kl 09:32
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Ingemar Linder

Larm 79 17-08-19 kl 01:34
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson

Larm 78 17-08-18 kl 19:38
Stort larm
Brand ute - Fordon husvagn/husbil
Befäl Björn Larsson


Larm 77 17-08-01 kl 18:06
Stort larm
Trafikolycka - mindre motorfordon
Befäl Ingemar Linder


Larm 76 17-07-27 kl 05:07
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 75 17-07-24 kl 13:54
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson

Larm 74 17-07-24 kl 12:08
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson

Larm 73 17-07-19 kl 21:10
Stort larm
Singelolycka, länsväg 249 i höjd med kyrkan
Befäl Björn Larsson

Larm 72 17-07-09 kl 03:23
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson


Larm 71 16-07-08 kl 22:11
Totallarm
Brand i byggnad, Fellingsbro 
Befäl Jens Axelsson


Larm 70 17-07-06 kl 20:47
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson


Larm 69 17-07-05 kl 16:44
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson


Larm 68 17-07-05 kl 15:50
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson


Larm 67 17-06-30 kl 13:35
Stort larm
Gräsbrand längs järnväg , I höjd med Eke
Befäl Björn Larsson


Larm 66 17-06-28 kl 13:00
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Andreas Wettersand


Larm 65 17-06-22 kl 22:02
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Ingemar Linder


Larm 64 17-06-19 kl 10:42
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Ingemar Linder


Larm 63 17-06-16 kl 01:43
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson


Larm 62 17-06-15 kl 07:44
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson


Larm 61 17-06-14 kl 17:40
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Jens Axelsson


Larm 60 17-06-09 kl 22:26
Stort Larm

Brand ute - Brand i soptunna , Järnvägsstation Fellingsbro
Befäl Ingemar Linder


Larm 59 17-06-07 kl 18:03
Internt Inbrottslarm
Befäl Björn Larsson


Larm 58 17-06-06 kl 13:04
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Björn Larsson


Larm 57 17-06-04 kl 15:26
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Ingemar Linder


Larm 56 17-06-03 kl 13:46
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Ingemar Linder


Larm 55 17-05-31 kl 09:03
IVPA
Sjukdomsfall 
Befäl Ingemar Linder


Larm 54 17-05-28 kl 06:10
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 53 17-05-27 kl 09:17
IVPA
Sjukdomsfall MOTBUD
Befäl Ingemar Linder


Larm 52 17-05-26 kl 10:05
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 51 17-05-23 kl 00:56
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 50 17-05-17 kl 07:38
Stort Larm
Brand ute, terräng gräsbrand Fellingsbro, Avblåst!
Befäl Björn Larsson


Larm 49 17-05-15 kl 16:26
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 48 17-04-09 kl 14:20
Stort Larm
Brand ute - Skogsbrand Hällviken - Tankbil och 2 man.
Befäl Ingemar Linder


Larm 47 17-05-05 kl 12:38
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 46 17-05-05 kl 11:17
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 45 17-04-28 kl 08:46
Stort Larm
Trafikolycka - Singelolycka, Personbil
Befäl Björn Larsson


Larm 44 17-04-27 kl 06:22
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 43 17-04-22 kl 16:00
Stort Larm
Brand ute, Södra Norrby
Befäl Andreas Wettersand


Larm 42 17-04-21 kl 07:25
Stort Larm
Soteld
Befäl Ingemar Linder


Larm 41 17-04-17 kl 19:55
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 40 17-04-12 kl 18:38
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 39 17-04-12 kl 15:55
Stort Larm
Automatlarm - Oppboga Pappersbruk 
Befäl Jens Axelsson


Larm 38 17-04-08 kl 20:24
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 37 17-04-07 kl 20:28
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 36 17-04-06 kl 21:38
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 35 17-04-06 kl 07:53
Stort Larm
Ambulansassistans Lyfthjälp
Befäl Björn Larsson


Larm 34 17-04-04 kl 20:09
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 33 17-04-03 kl 23:22
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 32 17-03-27 kl 15:15
Stort Larm -> Totallarm
Brand ute, terräng gräsbrand
Frötuna kraftstation

Befäl Ingemar Linder


Larm 31 17-03-22 kl 03:57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 30 17-03-22 kl 06:57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 29 17-03-16 kl 22:51
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 28 17-03-15 kl 19:33
Internt Inbrottslarm
Befäl Björn Larsson


Larm 27 17-03-14 kl 12:30
Totallarm
Brand i byggnad - villabrand Fellingsbro
Befäl Björn Larsson


Larm 26 17-03-05 kl 23:21
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 25 17-03-04 kl 18:06
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 24 17-03-02 kl 12:53
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 23 17-03-02 kl 08:11
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 22 17-03-01 kl 05:35
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 21 17-02-28 kl 10:13
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 20 17-02-24 kl 13:08
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 19 17-02-24 kl 09:07
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 18 17-02-23 kl 22:22
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 17 17-02-23 kl 19:06
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 16 17-02-22 kl 18:20
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 15 17-02-21 kl 09:25
Stort Larm
Trafikolycka - Singelolycka, Personbil
Befäl Björn Larsson


Larm14 17-02-20 kl 08:12
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm13 17-02-20 kl 02:17
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm12 17-02-19 kl 00:07
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 11 17-02-07 kl 19:19
Stort Larm
Stort Larm - Personligt
Befäl Jens Axelsson


Larm 10 17-02-02 kl 15:33
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 9 17-02-01 kl 17:00
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 8 17-01-29 kl 15:54
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 7 17-01-21 kl 19:10
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 6 17-01-11 kl 15:30
Totallarm
Trafikolycka - flera fordon, Personbil
Befäl Björn Larsson


Larm 5 17-01-11 kl 14:06
Stort Larm
Röklukt i villa - kontroll
Befäl Björn Larsson


Larm 4 17-01-09 kl 21:29
Stort Larm
Automatlarm Oppboga Pappersbruk 
Befäl Björn Larsson


Larm 3 17-01-05 kl 08:04
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 2 17-01-02 kl 15:57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 1 17-01-01 kl 06:10
Stort Larm
Brand i byggnad - Publik lokal, Lillkyrka Fogdegården Örebro
Befäl Jens Axelsson
LARM 2016


Larm 135 16-12-30 kl 07:41
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 134 16-12-29 kl 07:03
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 133 16-12-26 kl 19:10
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 132 16-12-26 kl 01:33
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 131 16-12-25 kl 17:04
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 130 16-12-23 kl 11:43
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 129 16-12-16 kl 17:17
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 128 16-12-10 kl 13:42
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 127 16-12-09 kl 23:12
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 126 16-12-04 kl 19:54
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 125 16-12-01 kl 01:00
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 124 16-11-27 kl 22:00
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 123 16-11-27 kl 00:52
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 122 16-11-26 kl 20:25
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 121 16-11-24 kl 01:51
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 120 16-11-23 kl 23:41
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 119 16-11-23 kl 08:03
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 118 16-11-22 kl 08:42
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 117 16-11-20 kl 10:38
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 116 16-11-19 kl 16:48
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 115 16-11-17 kl 23:20
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 114 16-11-17 kl 21:22
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 113 16-11-14 kl 03:00
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 112 16-11-11 kl 18:15
Totallarm
Brand i byggnad Ladugård Österhammar
Befäl Björn Larsson


Larm 111 16-11-11 kl 02:21
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 110 16-11-07 kl 17:01
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 109 16-11-03 kl 18:51
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 108 16-11-02 kl 03:18
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 107 16-10-31 kl 21:20
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 106 16-10-30 kl 08:12
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Roland Eriksson


Larm 105 16-10-29 kl 13:15
Stort Larm
Brand ute - Övrigt,  Brinner i mosse och ris Högmossjön
Befäl Andreas Wettersand


Larm 104 16-10-26 kl 18:08
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Roland Eriksson


Larm 103 16-10-23 kl 23:40
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 102 16-10-21 kl 02:03
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 101 16-10-19 kl 19:10
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 100 16-10-18 kl 12:26
Stort Larm
Automatlarm Oppboga Pappersbruk 
Befäl Björn Larsson


Larm 99 16-10-18 kl 06:25
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 98 16-10-17 kl 19:42
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 97 16-10-14 kl 02:29
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 96 16-10-12 kl 14:23
Stort Larm
Brand ute - terräng Skogsbrand Högmossen
Befäl Andreas Wettersand


Larm 95 16-10-09 kl 16:21
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 94 16-09-26 kl 12:49
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 93 16-09-20 kl 22:58
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 92 16-09-19 kl 22:59
Stort Larm
Förstärkningslarm till Frövi, Brand i Livsmedelsbutik
Befäl Ingemar Linder


Larm 91 16-09-16 kl 11:20
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 90 16-09-09 kl 13:13
Stort Larm
Automatlarm Fellingsbro Folkhögskola
Befäl Björn Larsson


Larm 89 16-09-06 kl 19:01
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 88 16-09-06 kl 10:31
Stort Larm
Automatlarm Vårdcentralen 
Befäl Björn Larsson


Larm 87 16-09-03 kl 23:09
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 86 16-08-29 kl 01:32
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 85 16-08-27 kl 23:13
Stort Larm
Trafikolycka - Singeloycka Finnåker
Befäl Jens Axelsson


Larm 84 16-08-25 kl 19:56
Stort Larm
Automatlarm Vårdcentralen 
Befäl Jens Axelsson


Larm 83 16-08-25 kl 18:17
Stort Larm
Automatlarm Vårdcentralen 
Befäl Jens Axelsson


Larm 82 16-08-20 kl 20:57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 81 16-08-20 kl 18:16
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Andreas Wettersand


Larm 80 16-08-16 kl 11:16
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 79 16-08-14 kl 09:38
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 78 16-08-13 kl 08:24
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 77 16-08-12 kl 08:46
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 76 16-08-10 kl 13:19
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 75 16-08-04 kl 12:52
Stort Larm
Brand ute - Brand i skräphög
Befäl Jens Axelsson


Larm 74 16-08-02 kl 01:56
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson

Larm 73 16-08-01 kl 10:02
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 72 16-07-31 kl 17:59
Stort Larm
Brand ute - terräng brand i byggrester
Befäl Ingemar Linder


Larm 71 16-07-30 kl 22:48
Totallarm
Trafikolycka - flera fordon Personbilar
Befäl Ingemar Linder


Larm 70 16-07-30 kl 15:27
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 69 16-07-25 kl 06:10
Stort Larm
Skogsbrand Bocksboda Nerikes Kil
Befäl Ingemar Linder


Larm 68 16-07-22 kl 06:53
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 67 16-07-19 kl 17:12
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 66 16-07-15 kl 05:39
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 65 16-07-12 kl 09:45
Stort Larm
Eldning ute - Industriområde, lämnade ej station
Befäl Jens Axelsson


Larm 64 16-07-03 kl 20:56
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 63 16-07-03 kl 13:54
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 62 16-07-03 kl 12:16
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 61 16-07-02 kl 00:20
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 60 16-06-24 kl 18:19
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 59 16-06-22 kl 14:06
Stort Larm
Brand ute Skogsbrand Orrkilen Käglanskogen
Befäl Jens Axelsson


Larm 58 16-06-21 kl 13:27
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 57 16-06-19 kl 17:17
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 56 16-06-12 kl 22:01
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 55 16-06-10 kl 10:21
Internt Inbrottslarm
Befäl Ingemar Linder


Larm 54 16-06-02 kl 20:33
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Roland Eriksson


Larm 53 16-05-31 kl 19:20
Stort Larm
Brand ute 
Befäl Roland Eriksson


Larm 52 16-05-29 kl 15:06
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 51 16-05-27 kl 03:41
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 50 16-05-25 kl 23:42
Totallarm
Brand i byggnad (var mindre brand i skräphög intill byggnad)
Befäl Björn Larsson


Larm 49 16-05-23 kl 22:00
Stort Larm
Brand ute - Avbrutet
Befäl Björn Larsson


Larm 48 16-05-17 kl 22:50
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 47 16-05-16 kl 16:58
Stort Larm
Automatlarm Oppboga Kartongbruk
Befäl Ingemar Linder


Larm 46 16-05-13 kl 10:30
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 45 16-05-08 kl 21:57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 44 16-05-07 kl 13:36
Stort Larm
Brand ute - terräng gräsbrand
Befäl Björn Larsson


Larm 43 16-05-05 kl 09:56
Stort Larm
Automatlarm Ekgården
Befäl Ingemar Linder


Larm 42 16-05-02 kl 10:37
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 41 16-05-01 kl 03:30
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 40 16-04-27 kl 23:11
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 39 16-04-25 kl 23:33
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 38 16-04-08 kl 20:39
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 37 16-04-07 kl 07:17
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 36 16-04-02 kl 06:43
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 35 16-04-01 kl 12:56
Stort Larm
Trafikolycka Singelolycka
Befäl Jens Axelsson


Larm 34 16-03-31 kl 15:50
Litet Larm
Oppboga, Pyr i hög med virke.
Befäl Jens Axelsson


Larm 33 16-03-30 kl 08:19
Stort Larm
Automatlarm Oppboga Pappersbruk
Befäl Jens Axelsson


Larm 32 16-03-27 kl 23:03
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 31 16-03-21 kl 10:54
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 30 16-03-20 kl 08:52
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 29 16-03-19 kl 08:36
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 28 16-03-17 kl 12:44
Stort Larm
Brand ute - terräng gräsbrand
Befäl Ingemar Linder


Larm 27 16-03-15 kl 21:33
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 26 16-03-14 kl 19:27
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 25 16-03-13 kl 10:08
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 24 16-03-11 kl 23:09
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 23 16-03-10 kl 13:40
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 22 16-03-02 kl 05:31
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 21 16-02-29 kl 01:28
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 20 16-02-26 kl 11:06
Stort Larm
Automatlarm Ekgårdens servicehus
Befäl Ingemar Linder


Larm 19 16-02-25 kl 01:07
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 18 16-02-17 kl 01:01
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 17 16-02-16 kl 10:47
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 16 16-02-14 kl 17:32
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 15 16-02-13 kl 12:13
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 14 16-02-10 kl 19:35
Stort larm
Automatiskt brandlarm
Fellingsbro Folkhögskola
Befäl Björn Larsson

Larm 13 16-02-09 kl 19:27
Totallarm
Brand i byggnad, flerfamiljshus
Befäl Björn Larsson


Larm 12 16-02-09 kl 02:30
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 11 16-02-07 kl 05:49
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 10 16-02-02 kl 01:21
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 09 16-02-01 kl 08:58

Internt Inbrottslarm
Befäl Ingemar Linder


Larm 08 16-01-27 kl 11:58
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 07 16-01-21 kl 09:50
Stort Larm
Automatlarm, Oppboga Pappersbruk
Befäl Björn Larsson

Larm 06 16-01-21 kl 03:22
Stort Larm
Brand ute-Personbil, Ängeby
Befäl Björn Larsson

Larm 05 16-01-19 kl 17:45
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 04 16-01-19 kl 11:11
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 03 16-01-18 kl 06:11
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 02 16-01-16 kl 04:56
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 01 16-01-15 kl 21:11
Stort Larm
Soteld
Befäl Ingemar Linder


 

Larm 2015

Larm 105 15-12-28 kl 16:40
Internt Inbrottslarm
Befäl Björn Larsson


Larm 104 15-12-27 kl 11:08
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 103 15-12-24 kl 13:46
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 102 15-12-22 kl 11:37
Internt Inbrottslarm
Befäl Ingemar Linder


Larm 101 15-12-21 kl 19:15
Totallarm
Brand i byggnad
Befäl Ingemar Linder


Larm 100 15-12-08 kl 18:03
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 99 15-12-03 kl 11:05
Stort Larm
Trafikolycka Singel Käglan (Avblåst)
Befäl Ingemar Linder


Larm 98 15-12-02 kl 23:41
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 97 15-12-01 kl 23:15
Stort Larm
Undersökning, soteld
Befäl Ingemar Linder


Larm 96 15-11-30 kl 19:51
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 95 15-11-29 kl 01:23
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 94 15-11-25 kl 12:21
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 93 15-11-19 kl 00:40
Stort Larm
Brand ute - fordon Personbil
Befäl Björn Larsson


Larm 92 15-11-15 kl 14:46
Totallarm
Brand i Byggnad, villa i Oppboga
Befäl Ingemar Linder


Larm 91 15-11-12 kl 06:07
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 90 15-10-30 kl 03:07
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 89 15-10-24 kl 07:04
Stort Larm
Brand ute - fordon Personbil
Befäl Ingemar Linder


Larm 88 15-10-18 kl 18:07
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 87 15-10-13 kl 19:10
Stort Larm
Automatlarm Oppboga Kartongbruk
Befäl Roland Eriksson


Larm 86 15-10-07 kl 16:44
Stort Larm
Trafikolycka,  Singelolycka
Befäl Björn Larsson


Larm 85 15-10-06 kl 01:05
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 84 15-09-30 kl 07:54
Stort Larm
Brand i pannrum
Befäl Ingemar Linder


Larm 83 15-09-29 kl 09:25
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 82 15-09-28 kl 08:48
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 81 15-09-19 kl 17:38
Stort Larm
Automatlarm Fellingsbro Folhögskola 
Befäl Ingemar Linder


Larm 80 15-09-13 kl 09:17
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 79 15-09-10 kl 16:50
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 78 15-09-07 kl 10:41
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 77 15-09-03 kl 20:23
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 76 15-09-02 kl 19:38
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 75 15-08-28 kl 02:05
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 74 15-08-28 kl 01:29
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 73 15-08-24 kl 17:32
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 72 15-08-22 kl 09:53
Stort Larm
Ånga,rök? Äldreboende, undersökning - ingen åtgärd behövs
Befäl Ingemar Linder


Larm 71 15-08-16 kl 08:50
Stort Larm
Trafikolycka - Singelolycka Personbil
Befäl Jens Axelsson


Larm 70 15-08-13 kl 18:59
Stort Larm
Trafikolycka - mindre motorfordon
Befäl Jens Axelsson


Larm 69 15-08-12 kl 13:35
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 68 15-08-10 kl 01:51
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 67 15-08-09 kl 19:06
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 66 15-08-06 kl 03:06
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 65 15-08-02 kl 18:54
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 64 15-07-23 kl 11:17
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 63 15-07-19 kl 04:54
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 62 15-07-17 kl 19:57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 61 15-07-13 kl 19:55
Stort Larm
Trafikolycka, Finnåker, flera fordon, motorcykel
Befäl Björn Larsson


Larm 60 15-07-11 kl 11:22
IVPA
Olycksfalllarm
Befäl Ingemar Linder


Larm 59 15-07-07 kl 07:02
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 58 15-06-28 kl 17:10
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 57 15-06-28 kl 02.57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 56 15-06-23 kl 01:05
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Björn Larsson


Larm 55 15-06-19 kl 23:28
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 54 15-06-19 kl 13:48
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 53 15-06-18 kl 15:57
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Ingemar Linder


Larm 52 15-06-14 kl 18:59
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 51 15-06-14 kl 02:33
IVPA
Sjukdomsfall
Befäl Jens Axelsson


Larm 50 15-06-11 kl 13:11
Stort Larm
Trafikolycka Singelolycka
RV 249
Befäl Jens Axelsson


Larm 49 15-06-11 kl 02:13
<span style="fo

Välkommen

Välkommen till Fellingsbro Brandkår

Nyhetsbrev

Länkar

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)